deratizace Praha, Praha 8, Benešov, dezinfekce, dezinsekce, hlodavci, hmyz, úklidové práce, ochrana budov proti ptactvu, vyklízení sklepů, vyklízení půd, vyklízení balkónů, deratizátor, deratizátoři, deratizační firma, deratizační služby, hygienická stanice, odchyt zvířat, odchyt toulavých zvířat, odchyt opuštěných zvířat,návnada, dezinfekce, dezinsekce, deratizace mravenců, domácí hmyz, hubení švábů, hubení hlodavců, hubení potkanů, deratizace štěnic, hubení blech, hubení myší, likvidace hlodavců, hubení štěnic, hubení mravenců, dezinfekční prostředky, likvidace mravenců, škůdce, návnada, nástraha, jedová stanice, deratizační zásah, rodenticid, pesticid, deratizace měst, celoplošná, deratizační služby, hygienická stanice, odchyt zvířat, odchyt toulavých zvířat,odchyt opuštěných zvířat,návnada, deratizace mravenců, domácí hmyz, hubení švábů, hubení potkanů,deratizace štěnic, hubení
 
 
 

Dezinsekce Praha 6

 

Deratizace Růžička s.r.o.

 
Obtěžují Vás švábi, mravenci, cvrčci a další nepříjemný hmyz a sháníte ve městě Praha firmu nabízející dezinsekci? Obraťte se na firmu Deratizace Růžička s.r.o. a budete mít klid od hmyzu, který Vás obtěžuje.

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

S ohledem na využívání Vašeho objektu nelze vyloučit přítomnost těchto druhů škůdců typických pro tyto provozy. K nejčastějším rodům patří:

 • švábi
 • cvrčci
 • mravenci
 • zavíječi
 • potemníkovití
 • kožojedovití
 • mouchovití
 • octomilky
  apod.
 
 
 
 

METODIKA PRACÍ (ZAVEDENÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ DOKUMENTAČNÍHO SYSTÉMU HACCP V PROVOZU):

 
Práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb.

Provádíme průběžné monitorování výskytu škůdců v objektu, vyhodnocujeme případný odchyt a následně provedeme včasný dezinsekční zásah. K tomu jsou používány různé typy feromonových lapačů, pastí a detektorů. Vlastní zásah (aplikace insekticidů) je prováděn již cíleně na určený druh. Používané insekticidy se musí volit dle požadavku prostředí v různých formulacích (popraš, postřik, aerosol, dým, požerové nástrahy, insekticidní laky apod.).

Preventivní ošetření některých vybraných prostor objektu je prováděno postřikem maximálně dvakrát do roka, aby nedocházelo ke zbytečné chemizaci prostředí a kontaminaci lidí a surovin.
 
 
 

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HLODAVCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

 
 • průběžné monitorování výskytu a vyhodnocování odchytu
 • represivní zásahy při avizovaném výskytu návozem zamořeného zboží apod.
 • pravidelné informování o provedených pracech formou předaných certifikátů o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám