Dezinsekce Praha 6

Deratizace Růžička s.r.o.

Obtěžují Vás švábi, mravenci, cvrčci a další nepříjemný hmyz a sháníte ve městě Praha firmu nabízející dezinsekci? Obraťte se na firmu Deratizace Růžička s.r.o. a budete mít klid od hmyzu, který Vás obtěžuje.

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

S ohledem na využívání Vašeho objektu nelze vyloučit přítomnost těchto druhů škůdců typických pro tyto provozy. K nejčastějším rodům patří:

švábi
cvrčci
mravenci
zavíječi
potemníkovití
kožojedovití
mouchovití
octomilky
apod.

METODIKA PRACÍ (ZAVEDENÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ DOKUMENTAČNÍHO SYSTÉMU HACCP V PROVOZU):

Práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb.

Provádíme průběžné monitorování výskytu škůdců v objektu, vyhodnocujeme případný odchyt a následně provedeme včasný dezinsekční zásah. K tomu jsou používány různé typy feromonových lapačů, pastí a detektorů. Vlastní zásah (aplikace insekticidů) je prováděn již cíleně na určený druh. Používané insekticidy se musí volit dle požadavku prostředí v různých formulacích (popraš, postřik, aerosol, dým, požerové nástrahy, insekticidní laky apod.).

Preventivní ošetření některých vybraných prostor objektu je prováděno postřikem maximálně dvakrát do roka, aby nedocházelo ke zbytečné chemizaci prostředí a kontaminaci lidí a surovin.

 

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HLODAVCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

  • průběžné monitorování výskytu a vyhodnocování odchytu
  • represivní zásahy při avizovaném výskytu návozem zamořeného zboží apod.
  • pravidelné informování o provedených pracech formou předaných certifikátů o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám