deratizace Praha, Praha 8, Benešov, dezinfekce, dezinsekce, hlodavci, hmyz, úklidové práce, ochrana budov proti ptactvu, vyklízení sklepů, vyklízení půd, vyklízení balkónů, deratizátor, deratizátoři, deratizační firma, deratizační služby, hygienická stanice, odchyt zvířat, odchyt toulavých zvířat, odchyt opuštěných zvířat,návnada, dezinfekce, dezinsekce, deratizace mravenců, domácí hmyz, hubení švábů, hubení hlodavců, hubení potkanů, deratizace štěnic, hubení blech, hubení myší, likvidace hlodavců, hubení štěnic, hubení mravenců, dezinfekční prostředky, likvidace mravenců, škůdce, návnada, nástraha, jedová stanice, deratizační zásah, rodenticid, pesticid, deratizace měst, celoplošná, deratizační služby, hygienická stanice, odchyt zvířat, odchyt toulavých zvířat,odchyt opuštěných zvířat,návnada, deratizace mravenců, domácí hmyz, hubení švábů, hubení potkanů,deratizace štěnic, hubení
 
 
 

Deratizace Praha 6

 

Deratizace Růžička s.r.o.

 
Obtěžují Vás hlodavci a sháníte ve městě Praha deratizéra, pro kterého jsou slova jako deratizace, dezinsekce a dezinfekce denním chlebem? Obraťte se na firmu Deratizace Růžička s.r.o. a budete mít klid.

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

Vzhledem k lokalizaci Vašeho objektu lze, na základě našich zkušeností, počítat s výskytem těchto dominantních druhů hlodavců:

 • myš domácí
 • potkan
 • krysa
 
 
 
 

METODIKA PRACÍ (ZAVEDENÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ DOKUMENTAČNÍHO SYSTÉMU HACCP V PROVOZU):

 
Práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb.

S ohledem na sezónní dynamiku a reprodukční schopnosti hlodavců je k jejich úspěšnému potlačení nutné provádět preventivní deratizační zásahy během celého roku, a to uvnitř i vně objektu. Jeden z rozhodujících faktorů ovlivňující četnost hlodavců v objektu jsou potravní možnosti. Ve vnitřních prostorách objektu je nástraha vykládána výhradně v plastových jedových staničkách na taková místa, která nám zaručují naprostou bezpečnost pro člověka, necílové živočichy a nedovolují kontaminaci potravin a skladovaných surovin. Místa s nástrahou jsou viditelně označena výstražnou vývěskou, kde je vyznačen použitý rodenticid, datum vyložení, provádějící firma a antidotum. Dále zakreslíme místa s nástrahou do situačního plánku objektu a vedeme statistiku úbytku nástrah v jednotlivých staničkách. Provádíme při každé návštěvě sběr uhynulých hlodavců a zajišťujeme jejich odbornou likvidaci. Vně objektu se nástrahy kladou přímo do nor, kolem obvodových stěn. Používají se zde plastová deratizační krmítka řádně zabezpečena a rovněž viditelně označena vývěskou.

 
 
 

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HLODAVCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

 
 • průběžné monitorování výskytu, migračních vstupů a druhu hlodavců
 • vyložení deratizačních nástrah výhradně v plastových jedových staničkách
 • kontrolu, doplňování a obměnu nástrah
 • odstranění starých nástrah a uhynulých jedinců - dezinfekce
 • pravidelné předávání přehledů formou certifikátu o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám (při pravidelném ošetřování Vašich objektů bude dodán dokumentační systém HACCP
 • upozorňování na technické nedostatky umožňující vstup hlodavců do objektu
 
deratizace Praha, Praha 8, Benešov, dezinfekce, dezinsekce, hlodavci, hmyz, úklidové práce, ochrana budov proti ptactvu, vyklízení sklepů, vyklízení půd, vyklízení balkónů, deratizátor, deratizátoři, deratizační firma, deratizační služby, hygienická stanice, odchyt zvířat, odchyt toulavých zvířat, odchyt opuštěných zvířat,návnada, dezinfekce, dezinsekce, deratizace mravenců, domácí hmyz, hubení švábů, hubení hlodavců, hubení potkanů, deratizace štěnic, hubení blech, hubení myší, likvidace hlodavců, hubení štěnic, hubení mravenců, dezinfekční prostředky, likvidace mravenců, škůdce, návnada, nástraha, jedová stanice, deratizační zásah, rodenticid, pesticid, deratizace měst, celoplošná, deratizační služby, hygienická stanice, odchyt zvířat, odchyt toulavých zvířat,odchyt opuštěných zvířat,návnada, deratizace mravenců, domácí hmyz, hubení švábů, hubení potkanů,deratizace štěnic, hubení
 
 
 

HACCP

 
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
 • analýza potenciálního nebezpečí a posouzení jeho závažnosti a rizik pro potraviny v průběhu zpracovatelských operací
 • identifikace bodů (míst) v těchto operacích, ve kterých mohou nastat rizika pro potraviny
 • rozhodnutí, které z identifikovaných bodů jsou kritické pro bezpečnost potravin – „kritické body“
 • uskutečnění efektivních ochranných a monitorovacích opatření v těchto kritických bodech
 • sledování rizik pro potraviny, kritických bodů, ochranných a monitorovacích postupů periodicky a kdykoliv se změní zpracovatelské postupy